โปรแกรมเที่ยวสระมรกต / น้ำตกร้อน

( วันเดย์ทริป )

ศึกษาธรรมชาติสระมรกต กำเนิดมาจากธารน้ำอุ่นเป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่าที่มีน้ำใส เป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง  เดินทางไปยังน้ำตกร้อน  ศึกษาธรรมชาติน้ำตกร้อน นอนแช่ตัว เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อและลดความตึงเครียด บรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันร่มรื่น น้ำพุร้อนเค็ม (Salt  Spring) ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในโลก ซึ่งเกิดจากการผสมกันของน้ำร้อนและน้ำทะเลในระดับลึก ลงไปในผิวดิน ก่อนจะถูกดันสู่ผิวดิน

Highlight

  • นอนแช่ตัว เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อและลดความตึงเครียด ที่  น้ำพุร้อนเค็ม (Salt  Spring)
  • สระมรกต กำเนิดมาจากธารน้ำอุ่นเป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่าที่มีน้ำใส เป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง

1,300.-