โปรแกรมทัศนศึกษาดูงาน

( 3 วัน 2 คืน )

ดูงานชุมชนเข้มแข็ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  อาหารแปรรูปทะเล  อนุรักษ์ป่าชายเลน   ในโครงการของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (40ปีกับงานพัฒนาชนบท) พื้นที่จังหวัดพังงา  ชมทัศนียภาพอ่าวพังงาหรือพื้นที่ใกล้เคียง ดูงานชุนเข้มแข็งบ้านบ้านท่ามะพร้าว ต.คลองไคร อ.คลองท่อม จ.กระบี่ หรือ ชุมชนเข้มแข็งบ้านคลองไคร หรือ โรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว และทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน

Highlight

  • วันเเรกเดินทางถึงโรงแรมซีแอนด์ซี กระบี่ (พักผ่อนตามอัธยาศัย)
  • วันที่สอง ดูงานชุนเข้มแข็ง และทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน/น้ำตกร้อน/สระมรกต/ลานปูดำ/ชมเขาขนาบน้ำสัญลักษณ์เมืองกระบี่
  • วันที่สาม ดูงานชุมชนเข้มแข็ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาหารแปรรูปทะเล อนุรักษ์ป่าชายเลน ในโครงการของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน(40ปีกับงานพัฒนาชนบท)  ชมทัศนียภาพอ่าวพังงาหรือพื้นที่ใกล้เคียง/หาดนพรัตน์ (4เกาะ) เกาะทับ-เกาะหม้อ(ทะเลแหวก),ถ้ำพระนาง ,เกาะไก่,เกาะปอดะ/เกาะปันหยี , เขาพิงกัน , เขาตะปู/ดูงานชุมชนสามช่องเหนือ/ดูงานวิสาหกิจชุมชนโคกไคร/ดูงานบ้านกลางและป่าชายเลน

เริ่มต้น 5,300.-