โปรแกรมทัศนศึกษาดูงาน

( 3 วัน 2 คืน )

ศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ท่าปอมคลองสองน้ำ  ที่มีต้นน้ำเป็นน้ำผุด บนเขาช่องพระแก้วที่มีปลายทางของคลองออกสู่ทะเลอันดามันในยามที่น้ำทะเลลง  น้ำจืดจากคลองจะไหลลงสู่ทะเล เป็นคลองน้ำจืด น้ำในคลองจกใสราวกระจก มีสีเขียวอมฟ้า เป็นมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ  ท่องเที่ยวหาดนพรัตน์ (4 เกาะ) เกาะทับ-เกาะหม้อ(ทะเลแหวก) ถ้ำพระนาง  เกาะไก่  เกาะปอดะ เเละอีกหนึ่งความอันซีนของกระบี่ คือ สระมรกต กำเนิดมาจากธารน้ำอุ่นเป็นสระน้ำสวยใสกลางใจป่าที่มีน้ำใส เป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง เเวะสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล กระบี่ (วัดร.10)

Highlight

  • วันเเรกเดินทางถึงโรงแรมซีแอนด์ซี กระบี่ (พักผ่อนตามอัธยาศัย)
  • วันที่สอง ดูงานชุนเข้มแข็ง และทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน/น้ำตกร้อน/สระมรกต/ลานปูดำ/ชมเขาขนาบน้ำสัญลักษณ์เมืองกระบี่
  • วันที่สาม ดูงานชุมชนเข้มแข็ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาหารแปรรูปทะเล อนุรักษ์ป่าชายเลน ในโครงการของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน(40ปีกับงานพัฒนาชนบท)  ชมทัศนียภาพอ่าวพังงาหรือพื้นที่ใกล้เคียง/หาดนพรัตน์ (4เกาะ) เกาะทับ-เกาะหม้อ(ทะเลแหวก),ถ้ำพระนาง ,เกาะไก่,เกาะปอดะ/เกาะปันหยี , เขาพิงกัน , เขาตะปู/ดูงานชุมชนสามช่องเหนือ/ดูงานวิสาหกิจชุมชนโคกไคร/ดูงานบ้านกลางและป่าชายเลน

เริ่มต้น 5,300.-