ติดต่อเรา

“ซีแอนด์ซี“ กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ดำเนินธุรกิจ ร้านอาหาร ที่พัก บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วม (Community – based Tourism) และศูนย์ฝึกอบรม เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน ของศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ (CBIRD-Krabi) ซึ่งเป็นหน่วยงานของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association – PDA)

  Name :


  Email :


  Message :


  ที่อยู๋ :
  441 หมู่ 1 บ้านทุ่ง, ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่, 81000
  อีเมลล์ :
  yda302000@yahoo.com
  เบอร์ติดต่อ :

  081 539 6544